سورپرایز تولد و کمبود وقت

جمعه 2 شهریور 1397

خیلی اوقات کمبود وقت باعث میشه که به برنامه ریزی هایی که تو ذهنمون داریم نرسیم و همه چیز باب میلمون پیش نره، یکی از این کارها که تاثیر زیادی روی کیفیت بقیه چیزها داره نظافت منزل هست.

همسر من هر سال برای روز تولدم سوپرایزای متفاوتی داره، امسال منم می خواستم که به جبران همه ی محبتاش سوپرایز خوبی براش آماده کنم ولی تا مدت ها هر چی فکر می کردم به هیچ نتیجه ای نمی رسیدم...

فقط دو روز مونده بود به تولدش، که تصمیم گرفتم دوستای دوران دانشجویی و دبیرستانشو که ماه ها و بعضی هم سالها میشد که ندیده بود دعوت کنم و براش تولد بگیرم.

به نظرم این ایده خیلی خوبی بود و می تونست خیلی خوشحالش کنه.

وقتی از سرکار برگشتم خونه آه از نهادم بلند شد... همه جا کثیف و پرازخاک بود! به خاطر مشغله کاری این روزهام نتونسته بودم به کارهای خونه برسم.

وقتی نداشتم برای تمیزکردن خونه،خریدها و تدارکات مهمونی هم مونده بود، خودم به تنهایی از پس این همه کار برنمیومدم، از یکی از همکارام شنیده بودم که برای نظافت خونه جایی رو میشناسه که هم قابل اعتماده و هم کارش خوبه، گوشی رو برداشتم و باهاش تماس گرفتم.

همکارم گفت که از طریق اپلیکیشن سرویسچه درخواست نظافت داده و خیلی زود باهاش تماس گرفتن و شخصی رو برای نظافت فرستاده بودن، اینم گفت که حتی تعمیرات لوازم خانگی هم از طریق همین نرم افزار انجام داده و خیلی راضی بود.

اپلیکیشنو روی گوشیم نصب کردم و درخواست دادم، هنوز نیم ساعت نشده بود که باهام تماس گرفتن و واسه فردا هماهنگ کردن، خیالم از این بابت که راحت شد رفتم سراغ بقیه کارام ...

روز تولد همه جا مرتب و تمیز بود و همه چی آماده... از اینکه تونسته بودم به همه ی کارام برسم خوشحال و پراز انرژی بودم. مهمونا هم کم کم از راه می رسیدن، بعضی از دوستامونو خیلی وقت بود ندیده بودیم و همسرم از این سوپرایز خیلی خوشحال شد.

با کمک سرویسچه تونستم خاطره خوبی برای همسرم و مهمون هام بسازم.

 

Photo by Aron on Unsplash